Sabtu, Mei 17, 2008

Kisah Guru Dengan Murid: Kualiti Pembelajaran Penting Pada Pelajar

Diceritakan pada masa dahulu tinggal tiga orang murid bersama dengan seorang tuan guru di sebuah perkampungan di pinggir hutan. Ketiga-tiga orang murid tersebut berguru dengan tuan guru tentang pelbagai ilmu yang merangkumi ilmu dunai dan akhirat. Setelah hampir genap tempoh perguruan, pada suatu hari mereka pun dipanggil oleh tuan guru untuk berjumpa dengannya.

Setibanya ketiga-tiga murid itu ke teratak tuan guru, maka si tuan guru bertanya kepada murid-muridnya, “Tahukah kamu apakah tujuan aku memanggil kamu sekalian?” Setelah mendengar soalan tersebut, lantas ketiga-tiga muridnya menggeleng-gelengkan kepala. Lalu tuan guru memberikan seekor burung dan sebilah pisau kepada setiap seorang muridnya seraya berkata, “Tujuanku menyuruh kalian dating kerumahku pada hari ini adalah untuk melakukan satu tugasan. Di dalam sangkar ini, terdapat tiga ekor burung. Kamu ambillah pisau yang aku berikan ini dan sembihlah burung yang ada di dalam sangkar ini di tempat yang tiada sesiapa boleh melihat perbuatan kamu.”

Sebaik sahaja mendengar arahan tuan guru itu, tanpa berlengah-lengah lagi ketiga-tiga murid itu pun pergi meninggalkan tuan guru mereka. Masing-masing mencari tempat yang agak sulit untuk melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan itu.

Sejurus selesai menunaikan tanggugjawab, mereka kembali kepada tuan guru mereka dengan membawa hasil tugasan. Dua orang dari mereka membawa burung sembelihan dengan pisaunya sekali. Tetapi agak terkejut juga tuan guru itu apabila melihat seorang lagi itu hanya membawa pulang burung yang masih hidup.

Untuk pengesahan beliau bertanya kepada muridnya itu akan sebab tindakannya itu. “Mengapa kamu ingkar kepada perintahku? Bukankah aku menyuruhmu menyembelih burung ini? Tanya si tuan guru.

Dengan tenang muridnya menjawab, “Wahai guruku, aku tidak dapat dilihat oleh sesiapa sebagaimana yang kamu maksudkan itu. Oleh sebab itu, aku tidak dapat melakukannya.”

“Kamu tidak masuk ke dalam hutan yang tebal?” tanya guru itu menguji.

“Sudah, tetapi ke mana pun aku pergi, aku dapat rasai bahawa Allah Taala sentiasa memerhati gerak langkahku,” jawabnya spontan.

Si tuan guru itu berasa bangga setelah mendengar penjelasan itu. Ia berasa puas hati kerana di kalangan ketiga-tiga muridnya itu ada juga seorang muridnya yang berjaya menghayati isi pengajarannya. Murid ini memang beanr-benar faham ilmu yang disampaikan selama ini.

Kebijaksanaan Guru

Kisah yang dipaparkan di sini cukup untuk memberi input yang berguna kepada guru dan juga anak-anak murid sekolah. Kisah yang menampilkan kebijaksanaan seorang guru dalam menilai pencapaian muridnya ini boleh dijadikan iktibar kepada individu yang terlibat secara langsung dalam bidang pendidikan. Daya kreativiti seorang guru dalam sesi pengajarannya bukan sahaja dapat menarik minat murid untuk mengikutinya bahkan mampu menilai tahap kebolehan dan mengenal pasti potensi murid tersebut.

Pendekatan yang pelbagai di samping mengambil kira pengalaman yang sedia ada pada murid perlu dilaksanakan bagi menampilkan corak persembahan yang lebih menarik. Dalam hal ini, kepelbagaian latar belakang sosiobudaya dan amalan setempat seharusnya diberikan perhatian yang sewajarnya. Suasana interaktif antara guru dan murid sebagaimana yang dipaparkan dalam kisah di atas mapu mewujudkan suasana pembelajaran yang fleksibel. Pembelajaran yang tidak formal ini akan menimbulkan keseronokan dalam pembelajaran. Pendekatan seumpama ini dipercayai mampu membuka minda murid agar lebih kreatif untuk meneroka dan menjelajah pengalaman baharu. Di samping itu, pendekatan ini dapat memperkembangkan konsep kendiri ke arah pembentukan dan perwatakan yang positif.

Selain itu, kisah ini turut memaparkan sifat seorang guru yang seharusnya dijadikan contoh teladan. Guru yang baik sebegini sentiasa menitikberatkan persoalan pendidikan nilai murni walau dalam apa sahaja disiplin ilmu yang diajarkan. Inilah pendekatan menyeluruh, seimbang dan bersepadu yang perlu diaplikasikan oleh setiap warga pendidik. Sebenarnya pendekatan ini menepati sebagaimana yang digariskan dalam kurikulum pendidikan yang berteraskan Falsafah Peendidikan Kebangsaan.

Falsafah pendidikan yang digubal bermatlamat untuk melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ini sewajarnya dihayati oleh segenap guru. Hal ini demikian kerana guru berperanan sebagai agen pencorak masyarakat pada amsa hadapan.

Generasi masa hadapan inilah yang akan mewarnai suasana masyarakat pada suatu hari nanti. Andainya guru gagal melaksanakan tanggungjawab ini dengan amanah, maka nantikanlah saat kehancuran masyarakat tersebut. Pada waktu itu, masyarakat tidak lagi mampu membezakan antara perkara yang benar dengan perkara yang salah. Sebaliknya dengan ilmu yang disampaikan oleh guru yang berdedikasi ini, masyarakat dapat membolosi diri daripada belenggu kejahilan.

Teladan yang Baik

Memandangkan betapa besar tanggungjawab seorang guru di sisi masyarakat, Islam menguktiraf individu yang terliabt dalam kerjaya ini sebagai penyampai risalah dakwah Rasulullah s.a.w.. Selagi setiap guru itu masih berpegang pada metodologi “menyuruh kepada kebaikan dan menegah keburukan” yang dianjurkan oleh al-Quran, selagi itulah segala tugas yang dilaksanakannya dikira sebagai dakwah atau seruan ke jalan Allah. Orang yang berusaha kea rah itu bakal diganjari dengan pahala yang sama dengan pelaku kebaikan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis baginda yang bermaskud:

“Sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amal yang baik, adalah baginya pahala sebanyak pahala orang-orang yang menurutinya, dengan tidak sedikit pun kurang pahala itu daripada pahala-pahala mereka dan (sebaliknya) sesiapa yang mengajak ke jalan mengerjakan sesuatu amal yang menyesatkan, adalah ia menanggung dosa sebanyak dosa orang-orang yang menurutinya, dengan tidak mengurangi sedikit pun dosa itu daripada dosa-dosa mereka.” (Riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi)

Selain itu, guru bukan sahaja perlu petah mengeluarkan hujah secara ilmiah terhadap sesuatu persoalan yang dibangkitkan, bahkan dia perlu bertindak selaku suri teladan kepada muridnya. Perilaku baik yang ditunjukkan oleh guru akan dicontohi oleh muridnya dan begitulah sebaliknya. Dalam hal ini, pepatah ada mengatakan, “apabila guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari”.

Oleh sebab itu, guru tidak boleh bersikap “seperti ketam mengajar anknya berjalan”, kerana apa yang diajarkannya itu tidak akan dapat memberi sebarang kesan kea rah pembentukan sahsiah. Selagi sahsiah peribadi guru itu sendiri tidak diperbaiki selama itulah niat baiknya tidak tercapai. Hari ini kedapatan pelbagai gejala sosial kian menular dalam masyarakat kita. Kemungkinan salah satu factor penyumbangnya ialah kerana kegagalan guru untuk menghayati keperibadian unggul yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w.. Apabila guru tidak dapat memaparkan contoh terbaik kepada muridnya, siapa lagi yang boleh diteladani.

Dalam kisah ini turut memaparkan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kesepaduan antara teori dan amali. Hal ini dapat dilihat melalui perlakuan watak tuan guru yang cuba menguji aspek penghayatan tauhid yang terdapat dalam diri ketiga-tiga muridnya itu. Mungkin secara teorinya ilmu tentang ketuhanan sudah dipelajari, Allah Maha Melihat dan mendengar sudah selalu ditekankan. Tetapi bagaimana praktikalnya?

Dengan percubaan ini dapatlah dinilai sejauh mana mereka memahami ilmu itu secara teori dan praktikalnya. Secara tidak langsung, apa yang dilakukan oleh tuan guru ini dapat membuktikan betapa tahap penghayatan ilmu yang dimiliki oleh setiap murid berbeza. Mungkin dari segi eorinya, ketiga-tiga muridnya itu dapat menerima isi kandungan pengajarannya dengan baik, namun dari segi amali, hanya seorang muridnya sahaja yang benar-beanr mampu menghayati nilai tauhid yang tersirat.

Kesepaduan antara teori dengan amali perlu dititikberatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ternyata ilmu yang diamalkan dalam kehidupan akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Sebaliknya ilmu yang tidak diamalkan umpama pokok tanpa buah yang tidak dapat memberikan sebarang nilai kepada tuannya.

Peperiksaan dan Ujian

Dalam sistem pendidikan ujian atau peperiksaan penting untuk menguji tahap penerimaan ilmu dalam kalangan pelajarnya. Inilah tujuan asal penilaian diadakan sebaik sahaja berlaku proses pengajaran dan pembelajaran. Bukan bertujuan mengasing-asingkan murid lalu wujud dua kelompok murid yang pandai dan murid yang kurang pandai. Oleh sebab itu, penilaian yang dilaksanakan di sekolah seharusnya bukan setakat dalam bentuk peperiksaan akhir tahun atau mana-mana peperiksaan utama. Hal ini demikian kerana penilaian berorientasikan peperiksaan ini hanya dapat menilai keupayaan murid menghafal isi kandungan pengajaran semata-mata.

Jadi, skopnya perlu diperluas kepada aspek penghayatan dan penguasaan terhadap ilmu yang dipelajari. Murid yang dilahirkan menerusi system persekolahan seharusnya bukan cemerlang dalam peperiksaan, tetapi perlu berpengetahuan luas dalam pelbagai bidang ilmu. Semoga dengan adanya bekalan dalam bentuk pengetahuan dan kemahiran ini, murid mampu memiliki daya saing yang tinggi. Nanti mereka mampu menghadapi cabaran era globalisasi yang bakal ditempuhi kelak.

Di samping itu, penilaian berupaya memberi ruang kepada warga pendidik untuk menilai kembali sejauh mana keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dipraktikkan selama ini. Sekiranya terdapat kelemahan di sebalik pelaksanaannya, para guru perlu menjalankan muhasabah atas apa yang dilakukan sebelum ini. Seterusnya dia dapat merangka satu kaedah baharu yang lebih berkesan. Secara tidak langsung, hal ini mapu menjana kreativiti para guru bagi meningkatkan kualiti dan menghasilkan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan era masa kini.

Guru masih ada masa untuk membuat sebarang perubahan demi kebaikan anak murid masing-masing. Oleh sebab itu, marilah sama-sama warga pendidik bertekad dan berazam untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti demi memenuhi aspirasi masyarakat.

1 komentar:

Abdul Hadi mengatakan...

Ayah saya juga seorang guru pernah mengatakan khairul amal, almu'allaim.Sebaik-baik kerja ialah menjadi guru. msks saya juga adalah guru, insyaAllah anak-anak saya lorongkan mereka menjadi guru, kerana guru adalah doktor akal dan nurani. Moga Allah merahmati kaum guru.Rasululullah adalah Mahaguru yang dibentuk oleh Yang Maha Agung.